Grupa I

 Grupa I to dzieci trzyletnie, które w tym roku rozpoczęły przygodę z przedszkolem. Dzieci jest 27: dziewczynek 14, chłopców 13. Z grupą pracuje pani dyrektor, Agnieszka Orłowska oraz nauczycielka, Katarzyna Bastkowska. W grupie najmłodszej pomagają dwie panie: Jolanta Pyśk i Krystyna Siedlecka.

 

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan wrzesień na 2019 roku:

 

W przedszkolu:


Dziecko:
- uczy się nawiązywać kontakt z dorosłymi i rówieśnikami,
- uczestniczy w zabawach i zajęciach z całą grupą,
- przedstawia się imieniem i zapamiętuje imiona innych dzieci,
- używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,
- poznaje zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy,
- nabywa umiejętność wyrażania słowami własnych potrzeb,
- uczy się samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania rąk,
- zdobywa doświadczenia sprzyjające kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała,
- rozwija orientację w przestrzeni posługując się pojęciami: na górze, na dole, obok,
- uczy się reagować na sygnały słowne i dźwiękowe.


Lubimy się bawić:


Dziecko:
- uczy się przestrzegać reguł zabawy,
- zwraca uwagę na przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa,
- rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową,
- słucha czytanego tekstu i ćwiczy pamięć słuchową,
- posługuje się określeniami: na, pod, przed, za,
- rozumie pojęcia: duży, mały i uczy się klasyfikować ze względu na wielkość,
- poznaje liczebniki od 1 do 3 i doskonali liczenie w dostępnym zakresie,
- kstzłtuje codzienne nawyki higieniczne,
- wykonuje ćwiczenia artykulacyjne na wyrazach i wyrażeniamch onomatopeicznych,
¬- doskonali motorykę dużą i małą.

 

 

 

 

Pociąg
Toczy się pociąg
po prostym torze.
Kto potrafi sam wsiąść?
A kto nie może?
Kto nie może,
temu pani pomoże,
abyśmy razem ruszyli po torze:
ciuch, ciuch, ciuch…. uuuuuuu.
Wyliczanka
Każde dziecko ma dwie rączkii
i dwie nóżki także ma.
Jeden nosek, jedne usta,
ale oczka także dwa.

Nasze paluszki
Jeden palec, drugi, trzeci, tak umieją liczyć dzieci.
Czwarty, piąty palec mam. Widzisz? Umiem liczyć sam
Kólko graniaste
Kółko graniaste,
czworokanciaste.
Kólko nam się połamało,
cztery grosze kosztowało,
a my wszyscy bęc!

Przyszedł kowal z młotkiem,
wziął się za robotkę.
Stukał, pukał i mocował,
aż kółęczko zreperował.

 

Dzień Przedszkolaka
Wszyscy swoje święto mają, święto mają.
Tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają.
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają.
I też swoje święto mają, święto mają

Refren:
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce.

 

Hymn Przedszkolaka
Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze, w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.