Grupa II

W naszej grupie jest 26 dzieci. Pracują z nami nauczycielki: Ewa Wójcik i Marta Czarczyńska   Pomaga im p. Agnieszka Wojnar.

 

 

Rodziców zapraszamy na konsultacje  w ustalonym indywidualnie z nauczycielkami terminie.

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan wrzesień na 2019 roku:

 

 I. WAKACJE JUŻ ZA NAMI


Dziecko:
- dostrzega charakterystyczne cechy krajobrazu górskiego i nadmorskiego
- dzieli się swoimi wrażeniami i przeżyciami,
- próbuje wypowiadać się w czasie przeszłym,
- doskonali umiejętności segregowania i przeliczania,
- odzwierciedla w formie plastycznej swoje wakacyjne wspomnienia,
- doskonali zmysł dotyku,
- zna nazwy wybranych stworzeń morskich,
- zna właściwości wody,
- doskonali ogólną sprawność ruchową,
- sprząta swoje miejsce pracy,
- rozwija świadomość swojego ciała

II. W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST WESOŁO


Dziecko:
- zna otoczenie, w którym przebywa i potrafi się w nim właściwie zachować,
- odkłada zabawki na wyznaczone, stałe miejsca,
- zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami,
- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję,
- rozwija umiejętność słuchania tekstów literackich,
- wypowiada się prostymi zdaniami na temat obrazka,
- wykonuje podstawowe zabiegi higieniczne wokół własnej osoby,’
- doskonali małą i dużą motorykę,
- wiążę opis słowny z przedmiotem,
- rozwiązuje zagadki słuchowe,
- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru,
- reaguje na polecenia nauczycielki,

III. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Dziecko:
- wypowiada się prostymi zdaniami na temat usłyszanego wiersza,
- rozwiązuje zagadki słuchowe,
- wiąże opis słowny z ilustracją,
- wie, w którym miejscu i jak przechodzić przez ulicę z sygnalizacją świetlną i beż niej,
- rozróżnia kolory na sygnalizatorze oraz opisuje co każde oznacza,
- potrafi nazwać podstawowe znaki drogowe,
- zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie pobytu w przedszkolu,
- umiejętnie współpracuje z grupa,
- zna numery alarmowe,

 

 

Wiersze i piosenki 

„ Muszelki” D. Gellner
Muszelki są piękne!
Muszelki są różne.
Spiczaste i płaskie,
okrągłe, podłużne,
w kropeczki,
w kreseczki,
tęczowe lub nie-
tu śmieje się jedna,
tam śmieją się dwie!
Ta z czarnym paseczkiem,
ta z kropką świetlistą,
ten, kto je zbudował,
był wielkim artystą!

„ Do przedszkola”
Do przedszkola co dzień rano idę z tatą albo z mamą.
Bo tam już czekają na mnie piłki , klocki, auta, lala,
Kto chce, kto chce bawić się z nami
do przedszkola zapraszamy.
Do przedszkola drogę znasz
bo już cztery lata masz.
Poskaczemy na skakance, uczeszemy włosy lalce,
z klocków wieżę ułożymy, w chowanego się bawimy.
Kto chce…….
Wycinamy wycinanki, zgadujemy zgadywanki.
Na cymbałkach sobie gramy i skaczemy i śpiewamy.
Kto chce…….
Jeszcze w berka kucanego pobawimy się z kolegą
Piłką sobie porzucamy albo bajek posłuchamy.
Kto chce……..

„Idzie zuch”
I. Przygotował zuch dwie nogi,
Do dalekiej ciężkiej drogi.
Noga lewa, noga prawa,
To dla zucha jest zabawa.

Ref: Idzie zuch, wicher dmucha,
I do tyłu ciągnie zucha,
Ale zuch się nie przejmuje,
I do przodu maszeruje.

II. Przygotował zuch dwie ręce,
Tylko dwie, bo nie ma więcej.
Ręka lewa, ręka prawa,
To dla zucha jest zabawa.