Grupa III

Nasza grupa liczy 26 dzieci. Pracują z nami nauczycielki : Alicja Dąbrowska i Aleksandra Jerzykiewicz, a pomaga im p. Teresa Orynek.

 

Rodziców zapraszamy na konsultacje indywidualne - prosimy o bezpośrednie umawianie się.

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan na kwiecień 2019 roku:

 

 
I. NA WSI


Dziecko:
-rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na wsi
-wie czym zajmują sie ludzie na gospodarstwie
-rozwija umiejętności słuchania tekstów literackich
-dzieli wyrazy na sylaby oraz określa ich ilość w słowie
-opisuje wygląd zwierząt, wymienia różnice między nimi
-wie jakie produkty uzyskujemy od jakich zwierząt
-wykonuje przestrzenną pracę plastyczną
-klasyfikuje przedmioty wg podanych kryteriów
-przelicza przedmioty w zbiorach oraz porównuje ich liczebności
-układa historyjkę obrazkową i opowiada ją
-rozwija ogólną sprawność i zwinność
-stosuje się do zasad gier,
-uważnie słucha poleceń, stosuje się do nich

II. OBCHODZI NAS LOS ZIEMI, DLATEGO O NIĄ DBAMY


Dziecko:
- poznaje kodeks Ekologa
- wie, dlaczego należy dbać o naszą planetę Ziemię
- potrafi segregować odpady do odpowiednich pojemników, uzasadnia sens takiego postępowania
- rozumie znaczenie słów recykling
- umie wytłumaczyć, co to jest ochrona środowiska
- wie, jak dzieci mogą chronić przyrodę;
- wymienia kilka zwierząt, roślin będących pod ochroną
- wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą
- doskonali precyzję swoich ruchów podczas wycinania i wydzierania

III. WIELKANOCNE PRZYGOTOWANIA


Dziecko:
-jest wprowadzane w świąteczny nastrój
-poznaje zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi
-poznaje techniki zdobienia jajek
-wie jakie rzeczy umieszczamy w naszych koszyczkach
-doskonali umiejętność planowania swojej pracy
-pracuje nad dokładnym i starannym wykonanie pracy
-doskonali umiejętność dokładnego słuchania poleceń
-doskonali poczucie rytmu
-doskonali umiejętność gry na instrumentach
-doskonali umiejętność poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
- używa określeń „mniej o”, „więcej o”

IV. PRACOWITA WIOSNA


Dziecko:
- posługuje się nazwami roślin kwitnących wiosną
- wie, czego roślina potrzebuje do wzrostu
- pielęgnuje rośliny w ogrodzie przedszkolnym
- wyodrębnia spośród zwierząt owady
- zna budowę drzewa
- rozumie zależność pomiędzy światem roślin i zwierząt
- liczy elementy zbioru i określa ich liczbę liczebnikiem (w zakresie 1-10)
- rozwiązuje zadania matematyczne, liczy na zbiorach zastępczych