Grupa III

Nasza grupa liczy 27 dzieci. Pracują z nami nauczycielki :Ewa Maroń, Bożena Mrozowska, a pomaga im p. Danuta Kozłowska.

 

Rodziców zapraszamy na konsultacje indywidualne - prosimy o bezpośrednie umawianie się.

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan na luty 2020 roku:

 
 

I. W KARNAWALE SAME BALE.

Dziecko:
 -uczestniczy w dekorowaniu sali elementami ozdobnymi,
 zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami,
 opowiada treść obrazka,
 posługuje się nazwami kostiumów balowych,
 rozumie pojęcia: karnawał, wodzirej,
 rozumie i stosuje pojęcia: mniejszy, większy, na górze, na dole,
 zna i śpiewa piosenkę „Bal w przedszkolu”,
 tworzy ozdobne kompozycje z gotowych elementów.

II. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE.

Dziecko:
 wie, jakie dyscypliny sportu wchodzą w skład zimowej olimpiady,
 wypowiada się na temat zabaw i sportów zimowych w oparciu o własne doświadczenia oraz ilustrację. Zna symbolikę flagi olimpijskiej,
 poznaje terminy „sporty indywidualne”, „sporty zespołowe”,
 zachowuje bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu i lodzie,
 przelicza elementy zbiorów oraz porównuje i porządkuje zbiory ze względu na malejącą i rosnącą liczbę elementów,
 formułuje pojęcie przeciwne do danego, np. mały – duży, długi – krótki,
 zwraca uwagę na odpowiednie dobranie odzieży oraz utrzymywanie właściwej temperatury ciała,
 wykonuje pracę o tematyce zimowej planując całą powierzchnię.


III. JA I MÓJ ORGANIZM- POZNAJEMY BUDOWĘ LUDZKIEGO CIAŁA


Dziecko:
 rozumie znaczenie słowa ,,zmysły”,
 zna 5 zmysłów posiadanych przez człowieka (węch, smak, słuch, wzrok, dotyk),
 wskazuje i nazywa wymienione części ciała ludzkiego,
 rozwija świadomość własnego ciała i jego potrzeb,
 wie, co powinno robić i w jakich warunkach żyć, aby zachować zdrowie,
 zna podstawowe narządy znajdujące się w ciele człowieka,
 zna i rozumie zasady dbania o zdrowie,
 rozwija swoją wyobraźnię poprzez tworzenie prac plastycznych,
 zna symbol dodawania(+) i odejmowania (-).