Grupa III

Nasza grupa liczy 27 dzieci. Pracują z nami nauczycielki :Ewa Maroń, Bożena Mrozowska, a pomaga im p. Danuta Kozłowska.

 

Rodziców zapraszamy na konsultacje indywidualne - prosimy o bezpośrednie umawianie się.

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan na wrzesień 2019 roku:

 

I. WITAMY PRZEDSZKOLE

Dziecko:
- zna otoczenie w którym przebywa i potrafi się w nim właściwie zachować,
- używa zwrotów grzecznościowych,
- bezpiecznie porusza się w sali i w ogrodzie przedszkolnym,
- wypowiada się na określony temat,
- opowiada o swoich ulubionych grach i zabawach,
- wypowiada się w formie plastycznej,
- wie, co znaczy „być koleżeńskim”
- orientuje się w schemacie ciała swoim i kolegi,
- dzieli wyrazy na sylaby.

II. WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Dziecko:
- rozumie określenia z zakresu orientacji w przestrzeni,
- dzieli wyrazy na sylaby,
-wypowiada się na temat miejsc spędzania wakacji(wieś, morze, góry, jeziora),
- doskonali umiejętność logicznego myślenia,
-przedstawia w formie plastycznej swoje przeżycia wakacyjne,
-zna budowę żaglówki i sposób jej poruszania się,
- używa pojęć dotyczących długości: długie, krótkie, takie same,
- odgaduje przedmioty za pomocą zmysłów,
- klasyfikuje przedmioty ze względu na wybraną cechę,
- potrafi zaplanować i skomponować swoją pracę,
- utrwala bezpieczne zachowania (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku).

III. JESTEŚMY BEZPIECZNI

Dziecko:
- zna zasady bezpiecznego zachowania się na skrzyżowaniu i stosuje się do nich, zna zasady przechodzenia przez jezdnię,
- zna i nazywa pojazdy- określa do czego służą,
- grupuje pojazdy ze względu na określoną cechę(przeznaczenie, sposób poruszania się),
- utrwala kolory sygnalizatora świetlnego,
- doskonali umiejętność odczytywania symboli,
- uważnie słucha tekstu czytanego i udziela odpowiedzi dotyczące jego treści,
- utrwala figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
- uczestniczy w zabawach ruchowych.