Grupa IV

Nasza grupa liczy 28 dzieci. Pracują z nami nauczycielki: Anna Słomnicka-Matyjaszczyk i Katarzyna Długokęcka. Pomaga im p. Elżbieta Ociepa.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne -po bezpośrednim umówieniu się.


 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

 

Oto plan na maj 2019:
 

 

1. Cztery żywioły
Dziecko:
• Wymienia nazwy czterech żywiołów,
• Poznaje obraz graficzny głoski s– litery S,s,
• Bierze udział w zabawach badawczych,
• Zna przyczyny powstawania pożarów, sposoby zapobiegania i postępowania na wypadek pożaru,
• Rozwija umiejętność przewidywania i wnioskowania na podstawie obserwacji,
• Globalnie czyta wybrane wyrazy.

 

2. Urządzenia techniczne
Dziecko:
• Bierze udział w zabawach ruchowych,
• Poznaje miejsce wytwarzania prądu elektrycznego,
• Zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,
• Rozumie konieczność oszczędzania energii,
• Rozumie sposób powstawania liczby mnogiej rzeczowników,
• Rozwija płynność ruchów,
• Stosuje określenia: dawniej-dzisiaj, kiedyś- teraz, w przeszłości-współcześnie,
• Poznaje znaki: <,>
• Zapoznaje się z obrazem graficznym głoski t- litery T,t.
• Poznaje zasady bezpiecznego korzystania z komputera.


 3. Majowa łąka dla mojej mamy

Dziecko:
• Uważnie słucha wierszy i opowiadań o tematyce przyrodniczej. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści,
• Posługuje się nazwami zwierząt i roślin występujących na łące. Literka B, b,
• Globalnie odczytuje wyrazy: motyl, owady, biedronka,
• Orientuje się jaki jest cykl rozwoju motyli. Wie, co to są barwy ochronne i jaka jest ich rola w życiu zwierząt,
• Bierze udział w ćwiczeniach na równoważenie lateralne, kreślenie na określonych płaszczyznach,
• Doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami.


4. Mikołajek i inne chłopaki
Dziecko:
• Słucha wybranych opowiadań z książki ,,Mikołajek i inne chłopaki”,
• Umie ułożyć własną historyjkę o Mikołajku i opowiedzieć ją,
• Nazywa uczucia i wie które z nich są dobre a które nie sprzyjają człowiekowi. Orientuje się jak można sobie z nimi radzić.
• Ma świadomość swoich potrzeb, jak również potrzeb kolegów z najbliższego otoczenia,
• Odnosi się z szacunkiem do innych osób (dorosłych i kolegów), stara się być miłym i tolerancyjnym kolegą . Literka K, k,
• Zna i przestrzega zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.