Grupa IV

Nasza grupa liczy 28 dzieci. Pracują z nami nauczycielki: Anna Słomnicka-Matyjaszczyk i Katarzyna Długokęcka. Pomaga im p. Elżbieta Ociepa.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne -po bezpośrednim umówieniu się.


 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

 

Oto plan na czerwiec 2019:
 

Mikołajek i inne chłopaki


Dziecko:
• Słucha wybranych opowiadań z książki ,,Mikołajek i inne chłopaki”,
• Umie ułożyć własną historyjkę o Mikołajku i opowiedzieć ją,
• Nazywa uczucia i wie które z nich są dobre a które nie sprzyjają człowiekowi. Orientuje się jak można sobie z nimi radzić.
• Ma świadomość swoich potrzeb, jak również potrzeb kolegów z najbliższego otoczenia,
• Odnosi się z szacunkiem do innych osób (dorosłych i kolegów), stara się być miłym i tolerancyjnym kolegą
• Poznaje obraz graficzny głoski k- literka K, k,
• Zna i przestrzega zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.

Polscy poeci dla dzieci


Dziecko:
• Zna etapy powstawania książki,
• Wzbogaca słownik dziecięcy o pojęcia: autor, wydawca, drukarnia, ilustrator,
• Zna zasady odpowiedniego zachowania w bibliotece,
• Poznaje obraz graficzny głoski b- literka B, b
• Określa miejsca na kartkach książek: góra-dół; prawa-lewa strona kartki; prawy-lewy górny/dolny róg kartki,
• Słucha wierszyków autorstwa polskich poetów.
• Bierze udział w zabawach ruchowych.


Już wakacji nadszedł czas


Dziecko:
• Zna cechy charakterystyczne lata,
• Ogląda reprodukcje obrazów o tematyce letniej,
• Opowiada o swoich planach wakacyjnych,
• Nabywa umiejętności kodowania i dekodowania informacji,
• Poznaje polski system pieniężny - doskonali umiejętności rachunkowe związane z wyznaczaniem sumy liczb, rozkładaniem liczby na składniki będące nominałami polskich monet.
• Zna i śpiewa piosenkę „Tato, już lato”.
• Bierze udział w zabawach ruchowych
 

 

 "Tato, już lato"
Będziemy znów jeść lody
Tato, już lato
Kup bilet do przygody
Tato, już lato
Będziemy boso chodzić
Tato, już lato
Już brodę zgolić czas

Gdy ciepły dzień, to nawet leń
Na spacer chciałby iść
Już pora wstać i pobiec w świat
A tata jeszcze śpi
Chcę lody jeść, na drzewo wejść
I z góry patrzyć w dół
Zeskoczyć w piach i chociaż raz
Przeskoczyć z tatą rów

Tato, już lato
Będziemy znów jeść lody
Tato, już lato
Kup bilet do przygody
Tato, już lato
Będziemy boso chodzić
Tato, już lato
Już brodę zgolić czas

Gdy ciepły dzień, popływać chcę
Przez słomkę wodę pić
Na piasku spać i trawę rwać
Do lasu z tatą iść
Maliny jeść, jagody też
W kałuży szukać żab
Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi
Na głowę chrabąszcz spadł

Tato, już lato
Będziemy znów jeść lody
Tato, już lato
Kup bilet do przygody
Tato, już lato
Będziemy boso chodzić
Tato, już lato
Już brodę zgolić czas

Tato, już lato (x4)
Już brodę zgolić czas