Grupa V

 Grupa V to dzieci w wieku 6 lat.

W naszej grupie pracują  dwie panie nauczycielki: Katarzyna Bastkowska i Magdalena Drózd.
Dziećmi opiekuje się również pani Krystyna Siedlecka.

 

 

Oto plan na czerwiec 2019:Szlakiem Wisły


utrwalanie poznanych znaków graficznych głosek
doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie


Dziecko:
- poznaje wybrane regiony i miasta Polski,
- uczy się czytać mapę,
- zna miasta leżące nad Wisłą,
- rozwija zainteresowania przyrodą Polski,
- wie, że Toruń jest miastem Mikołaja Kopernika,
- dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów,
- doskonali umiejętność czytania,
- stosuje umiejętności rachunkowe w codziennych sytuacjach,
- uczy się rozwiązywać i układać zadania z treścią,
- doskonali koordynację ruchową w zabawach rytmicznych i tanecznych.


Dobre maniery


Dziecko:


- rozwija umiejętności społeczne,
- umie współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
- rozwija wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka,
- doskonali umiejętność szanowania siebie i innych,
- dokonuje oceny postępowania bohaterów utworu literackiego,
- formułuje sądy moralne dotyczące odpowiedzialności za własne postępowanie,
- stara się przestrzegać zasad dobrego wychowania i zachowania w grupie przedszkolnej,
- doskonali umiejętność różnicowania samogłosek i spółgłosek,
- łączy przyczynę ze skutkiem i potrafi przewidywać,
- układa i rozwiązuje zadania przy pomocy figur liczbowych i znaków matematycznych,
- uczestniczy w zabawach ruchowych, podczas których nabywa nowych umiejętności.


Kolory lata


Dziecko:
- rozpoznaje cechy charakterystyczne dla lata,
- tworzy kalendarz letniej pogody,
- utrwala zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy,
- ćwiczy słuch fonemowy poprzez analizę i syntezę głosek w słowach,
- rozwija kompetencje językowe poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i brazkowych,
- rozwija spostrzeganie wzrokowe poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru,
- utrwala umiejętność matematycznego zapisu symbolicznego,
- ćwiczy umiejętności matematyczne poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych,
- kształtuje wrażliwość estetyczną poprzez kontakt z dziełami malarskimi,
- tworzy prace plastyczne inspirowane obserwacją świata przyrody.


Bezpieczne wakacje


Dziecko:
- utrwala zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie i w górach,
- dzieli się z innymi swoimi planami wakacyjnymi,
- uczy się rozpoznawać symbole i znaki oraz podawania ich nazw,
- jest przygotowane do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi,
- zna sposoby na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy,
- tworzy łańcuch skojarzeń językowych,
- doskonali koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową,
- uczy się kodować czynności matematyczne,
- rozwija zdolność do wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych,
- sportowo rywalizuje i radzi sobie z porażką.

 

 

 

 

 

 


POLSKA

Polska leży w Europie.
Polska to jest kraj nad Wisłą.
Polska leży nad Bałtykiem.
I to wszystko? Nie! Nie wszystko!

Polska naszą jest ojczyzną –
Tu żyjemy, tu mieszkamy.
Tu uczymy się, bawimy,
I marzymy, i kochamy.

Herb, czasami zwany godłem,
To jest wspólny znak rodaków.
Orzeł na czerwonej tarczy
To odwieczny herb Polaków.

Flaga jest symbolem państwa.
Tak wygląda polska flaga –
Biały kolor to szlachetność,
Czerwień – męstwo i odwaga.

Polskim Hymnem Narodowym
Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.
„Jeszcze Polska nie zginęła” –
Któż z Polaków nie zna tego?


MAGICZNE SŁOWA

Jeśli bardzo chcesz czarować
musisz znać magiczne słowa.
„Proszę” – oto pierwsze z nich,
co otwiera wszystkie drzwi.
„Przepraszam” – drugie ważne słowo,
sprawia, że uśmiech wraca na nowo .
I „dziękuję” – słowo trzecie
po nim cudnie jest na świecie.

Ref.; Proszę, przepraszam i dziękuję,
to najważniejsze słowa.
Musisz je ćwiczyć co dzień wytrwale,
by nimi zaczarować.
Proszę, przepraszam i dziękuję,
to czarów jest podstawa,
musisz je ćwiczyć co dzień wytrwale,
by nimi biegle władać.

Różdżki nie potrzeba wcale,
by czarować doskonale,
ani latać wciąż na miotle
I mikstury warzyć w kotle.
Nie potrzeba kuli szklanej,
ani księgi z zaklęciami.
Starczy te trzy słowa znać
i właściwie ich używać.