Grupa V

 Grupa V to dzieci w wieku 6 lat.

W naszej grupie pracują  dwie panie nauczycielki: Katarzyna Długokęcka i Anna Slomnicka-Matyjaszczyk.
Dziećmi opiekuje się również pani Elżbieta Ociepa.

 

Oto plan na luty 2020:

  

I. Karnawał


Dziecko:
• Jest chętne do współpracy i współdziałania w grupie,
• Śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
• Wypowiada się w różnych formach plastycznych,
• Zna małą i wielką literę n, N i potrafi ją rozpoznać wśród innych liter,
• Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
• Rozpoznaje, odtwarza i wykonuje proste układy ruchowe przy muzyce,
• Określa kierunki w przestrzeni i na kartce papieru,
• Opowiada historyjkę obrazkową,
• Doskonali umiejętność dodawania,
• Wie co to jest karnawał,
• Rozpoznaje cyfrę 6,
• Wie, w jaki sposób można mierzyć odległość przy zastosowaniu różnych miar.

 

II. W dawnych czasach


Dziecko:
• Interesuje się przeszłością, gromadząc ciekawe informacje na ten temat'
• Uczestniczy chętnie w rozmowach,
• Opisuje i omawia ilustracje,
• Wykazuje zainteresowanie pracą archeologa, wie czym się zajmuje,
• Zna małą i wielką literę s,S i potrafi ją rozpoznać wśród innych liter,
• Odwzorowuje wzory literopodobne, zachowuje kierunek od lewej do prawej strony; pisze po śladzie.

 

III. Kiedy patrzę w niebo


Dziecko:
• Słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat'
• Jest zainteresowane tematyką astronomii'
• Dostrzega zmiany na niebie podczas dnia i nocy: wyciąga wnioski z tych obserwacji'
• Zna małą i wielką literę r,R i potrafi rozpoznać ją wśród innych'
• Układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać'
• Rozpoznaje cyfrę 7'
• Zna słowa związane z określoną tematyką.