Rada Rodziców

 Wpłaty na fundusz Rady Rodziców należy ustalać z przedstawicielami RR w grupie.