Grupa II

Grupa II to dzieci czteroletnie, które kontynuują swoją przygodę z przedszkolem. W grupie jest 27 dzieci: 14 dziewczynek i 13 chłopców. Z grupą pracują dwie nauczycielki, Katarzyna Bastkowska i Justyna Piszcz. Dziećmi opiekuje się również pani Teresa Orynek.

 

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan październik na 2020 roku:

 

 Przyszła do nas jesień:
Dziecko:
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią,
- nazywa drzewa: dąb, klon, kasztanowiec, jarzębina oraz ich owoce,
- rozpoznaje liście i wie, z którego drzewa one pochodzą,
- posługuje się określeniami dotyczącymi kształtu liści: okrągły, podłużny, palczasty,
- grupuje okazy przyrodnicze według rodzajów,
- szacuje, których elementów jest więcej, a których mniej,
- liczy elementy zbioru i określa ich liczbę właściwym liczebnikiem,
- prawidłowo korzysta z przyborów do malowania i eksperymentuje z barwami,
- zgodnie współdziała w zespole,
- zna i śpiewa jesienne piosenki,
- wykonuje zadania ruchowe.


Jesień daje nam owoce i warzywa:
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa owoce, warzywa,
- rozumie znaczenie jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia,
- doskonali zmysł dotyku, węchu i smaku,
- określa właściwości owoców i warzyw: rodzaj(nazwa), kształt, wielkość, kolor,
- uczestniczy w zabawach inscenizowanych i uczy się prowadzić dialog z użyciem kukiełek,
- zapamiętuje i odtwarza ciągi wyrazowe,
- grupuje owoce i warzywa według rodzajów, kolorów i wielkości,
- posługuje się określeniami: mały - duży, krótki - długi, gruby - cienki,
- tworzy rytmiczne układy według wzoru,
- lepi z masy solnej i plasteliny.


Zwierzęta szykują się do zimy:
Dziecko:
- zna zwierzęta zapadające w sen zimowy: jeż, niedźwiedź, wiewiórka,
- zna zimowe mieszkania zwierząt: kopczyk z liści, gawra, dziupla,
- ogląda albumy przyrodnicze, interesuje się książką jako źródłem wiedzy,
- wypowiada się na temat treści obrazka,
- rozumie określenia: odlot ptaków, zimowy sen zwierząt, gromadzenie zapasów,
- posługuje się nazwami liczebników głównych i porządkowych,
- porównuje liczebność zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary,
- tworzy obrazek z gotowych elementów,
- uczy się posługiwać nożyczkami,
- wykonuje ćwiczenia doskonalące sprawność języka,
- porusza się w określonym tempie: wolno, szybciej, szybko i odwrotnie,
-porusza się w określonym rytmie: marsz, bieg, podskoki.

 

PIOSENKI  I WIERSZYKI


KOLOROWE LISTKI
Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.
Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają.

SKACZĄCE KASZTANY
Gdy jesienny powiał wietrzyk
wtedy z drzewa skoczył pierwszy.
Ref. Brązowy kasztanek hopla, hopla, bęc.
W kolczastym ubraniu bęc, bęc, bęc.

Za nim skoczył drugi, trzeci,
patrzcie czwarty jeszcze leci.
Ref. Brązowy kasztanek...

Piąty kasztan skrył się w trawę
w chowanego ma zabawę.
Ref. Brązowy kasztanek...

Wiatr potrząsa mocno drzewem
zaraz spadnie i dla ciebie.
Ref. Brązowy kasztanek...


NA MARCHEWKI URODZINY
Na marchewki urodziny
wszystkie zeszły się jarzyny.
A marchewka gości wita
i o zdrowie grzecznie pyta.
Kartofelek podskakuje,
burak z rzepką już tańcuje.
Pan kartofel z krótką nóżką
biegnie szybko za pietruszką.
Kalarepka w kącie stała
ze zmartwienia aż pobladła.
Tak się martwi, płacze szczerze,
nikt do tańca jej nie bierze.
Wtem pomidor nagle wpada,
kalarepce ukłon składa.
Moja droga kalarepko
tańczże ze mną, tańczże krzepko.
Wszystkie pary jarzynowe
już do tańca są gotowe.
Gra muzyka, to poleczka,
wszyscy tańczą już w kółeczkach.

JEŻ
Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją
Cóż to jest za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.

Węszy noskiem w lewo, w prawo,
to pod listkiem, to pod trawą,
gdzie się kryje dobry łup,
drepcze mały jeż tup, tup.

Drepcze poprzez lasu gąszcze.
Łapie myszy, węże, chrząszcze.
Gdy zimowe przyjdą dni,
zagrzebany w liściach śpi.

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączone zdjęcia:

Grupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa II