Grupa II

Grupa II to dzieci czteroletnie, które kontynuują swoją przygodę z przedszkolem. W grupie jest 27 dzieci: 14 dziewczynek i 13 chłopców. Z grupą pracują dwie nauczycielki, Katarzyna Bastkowska i Marlena Jastrzębska. Dziećmi opiekuje się również pani Teresa Orynek.

 

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan na luty 2021:

 

 Zwierzęta są głodne


Dziecko:
- rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą,
- wie czym można dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne,
- rozpoznaje i nazywa: sarnę, jelenia, dzika, zająca, wróbla, sikorkę, gila,
- poznaje pracę leśnika,
- dokarmia ptaki w ogrodzie przedszkolnym,
- słucha utworów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści,
- ocenia zachowanie bohatera utowru literackiego,
- ogląda albumy przyrodnicze, interesuje się książką jako źródłem wiedzy,
- rozumie określenia: obok siebie, w szeregu, jedno na drugim, na przemian,
- rozwija zdolność do wysiłku intelektualnego w sytacjach trudnych emocjonalnie,
- układa obrazek z elementów z zachowaniem odpowiedniej kolejności działań,
- doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami,
- rozwija spostrzegawczość i pamięć słuchową.

Znamy różne sklepy


Dziecko:
- zna zasady kulturalnego zachowania się w sklepie,
- wie, na czym polega praca ekspedientki,
- dostrzega różnice między małymi sklepami, a dużymi marketami,
- posługuje się nazwami sklepów: spożywczy, obuwniczy, księgarnia, warzywniak,
- tworzy listę zakupów,
- wypowiada się na temat treści obrazka,
- przyporządkowuje do różnych rodzajów sklepów rzeczy, które można w nich kupić,
- doskonali umiejętność liczenia w dostępnym zakresie,
- stosuje wymianę jeden do jednego,
- porównuje ciężar przedmiotów za pomocą wagi szalkowej,
- stosuje określenia: ciężki, lekki, waży tyle samo,
- tworzy budowle z klocków o różnym sposobie łączenia,
- wzamacnia siłę mięśni rąk i nóg.

Literkowe zabawy


Dziecko:
- interesuje się literami, podejmuje próby globalnego odczytywania wyrazów,
- wskazuje na litery znajdujące się w jego imieniu i nazywa je,
- porównuje długość napisów oraz wyszukuje znane lietry,
- potrafi ułożyć swoje imię z rozsypanki literowej,
- dzieli wyrazy na sylaby, oraz próbuje wybrzmiewać głoski w nagłosie,
- podejmuje próby globalnego czytania wyrazów o proste budowie fonetycznej,
- potrafi odwzorować litery układając je z różnorodnego materiału plastycznego,
- liczy w dostępnym zakresie,
- posługuje się nazwami liczebników głównych i porządkowych 1-5,
- doskonali spostrzegawczość wzrokową, zapamiętywanie i koncentrację,
- uczy się wierszy i piosenek związanych z tematem,
- bezpiecznie porusza się w gromadce w zabawach bieżnych.

PIOSENKI I WIERSZYKI

"W NASZYM KARMNIKU”
Nocą wszystko dookoła biały śnieg zasypał,
przyleciały ptaszki rankiem do karmnika.
Dajcie nam ziarenek siedem albo 6,
brzuszki mamy puste, nie ma tu co jeść.

I skrzydłami machają.
I dziobkami stukają… stuk, stuk, stuk.
Stuk, stuk, stuk.

Zaniesiemy ptaszkom zaraz ziarna i okruszki
zjedzą je ze smakiem i napełnią brzuszki.
Wszystko jest w karniku to co tylko chcesz
cieszą się wróbelki i sikorki też.

Już w karmniku się tłoczą.
Już skrzydełka furkoczą …fur, fur, fur.
Fur, fur, fur

PTASIA RODZINKA
Szary wróbel – ćwir, ćwir, ćwir
i sikorka – cir, cir, cir.
Dziś stukają nam w okienko,
proszą pięknie o ziarenko.
Mały gołąb głośno woła:
- Pełno śniegu dookoła!

Dzieci ptaszki zobaczyły,
wnet okienko otworzyły.
Są okruszki, są ziarenka
dla gołąbka i wróbelka.
Dla sikorki jest słoninka,
cieszy się ptasia rodzinka!

ULICA HANDLOWA
Na ulicy Handlowej
sklep przy sklepie przystanął.
Tam robimy zakupy
razem z tatą i mamą.
Uśmiechnięci sprzedawcy
pędzą do nas z radami
i po chwili zakupów
pełny koszyk już mamy.
Ref. Chleb i masło ze sklepu spożywczego,
w obuwniczym wybrane kalosze,
kolorowa książeczka z księgarni,
z warzywniaka owoce i groszek.

Kiedyś będę sprzedawcą
w sklepie pełnym zabawek.
Żeby sprzedawać zabawkę,
trzeba wielką mieć wprawę.
Na sklepowe wystawy
lubię patrzeć przez szyby
I kupować towary,
tak po prostu, na niby.
Ref. Chleb i masło...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączone zdjęcia:

Grupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa II