Grupa II

W naszej grupie jest 26 dzieci. Pracują z nami nauczycielki: Ewa Wójcik i Marta Czarczyńska   Pomaga im p. Agnieszka Wojnar.

 

 

Rodziców zapraszamy na konsultacje  w ustalonym indywidualnie z nauczycielkami terminie.

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan czerwiec na 2020 roku:

 

 
I. MOJA RODZINA
Dziecko:
- nazywa członków rodziny i określa stopień pokrewieństwa,
- wymienia imiona członków własnej rodziny,
- potrafi opisać wygląd zewnętrzny swoich rodziców,
- wie, jaką pracę wykonuje mama, a jaką tata,
- wie, jak sprawić przyjemność najbliższym osobom,
- swobodnie wypowiada się o własnych spostrzeżeniach i odczuciach związanych z rodzicami,
- rozumie określenie: o jeden więcej, o jeden mniej,
- rysuje postać ludzką,
- rozpoznaje odgłosy i nazywa czynności: zmywanie naczyń, odkurzanie, pranie, szycie na
maszynie, krojenie, smażenie,

II. SPOTKANIE Z DZIEĆMI ŚWIATA
Dziecko:
- zna prawa dziecka
- wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa
- poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców oraz domy w których mieszkają
- doskonali percepcję wzrokową
- wykonuje prace plastyczne inspirowane kulturą innych krajów
- potrafi skoncentrować się na własnych potrzebach, ale dostrzega również potrzeby
drugiej osoby
- doskonali umiejętności społeczno –emocjonalne
- potrafi wykonać autoportret
- doskonali motorykę mała i dużą
- sprząta po sobie miejsce pracy

III. HURA! JEDZIEMY NA WAKACJE
Dziecko:
- omawia miejsca wakacyjnego wypoczynku,
- przedstawia swoje wakacyjne plany. Podaje propozycje zagospodarowania czasu wolnego,
- potrafi wskazać na mapie i nazwać polskie góry i morze,
- wie, co to są szlaki turystyczne,
- wie, jak zabezpieczyć skórę, głowę i oczy przed słońcem,
- dzieli wyrazy na sylaby, próbuje wybrzmiewać głoski w nagłosie,
- wykonuje prace plastyczne o tematyce wakacyjnej,
- wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń,
- klasyfikuje środki transportu, wyróżniając pojazdy lądowe, wodne i powietrzne
- porównuje pojazdy wskazując podobieństwa i różnice
- doskonali koordynację wzrokowo –ruchową
- stosuje pojęcia: wysoko, nisko, daleko, blisko, szybko, wolno
- doskonali motorykę mała
- maluję prace plastyczne różnymi technikami plastycznymi
- dba o estetyczny wygląd swojej pracy
 

 

Piosenki i wierszyki

„ Jesteś mamo skarbem mym”
I. Kiedy mija noc i dzień nastaje,
Zawsze mówisz mi – witaj kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję
Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę

Ref: Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej damx2

II.Kiedy mija dzień i noc nastaje,
Mówisz – miłych snów, moje kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję
Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz…

Ref: Jesteś mamo skarbem mym,


„ Jesteśmy dziećmi” - piosenka
1. Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.
Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.
2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.
Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

„Wakacyjne rady”
Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.

„ Czym podróżować?”?

Ludzie dyliżansem
lub na słonia grzbiecie
podróżować mogli,
hen, po całym świecie.

Również w dawnych czasach
stuku, stuku, stuku -
karetą jeździli
po ulicznym bruku.

Teraz po asfalcie
jeżdżą autobusy,
ciężkie samochody,
tiry, trolejbusy.

Świecą reflektory,
samochody jadą.
Zmierzają do celu
nową autostradą.