Grupa III

Nasza grupa liczy 25 dzieci. Pracują z nami nauczycielki :Ewa Wójcik i Marta Czarczyńska, a pomaga im p. Agnieszka Wojnar.

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan na marzec 2021 roku:

 

 

I. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Dziecko:
- zna urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu,
- wie, jakie są zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzeń elektrycznych,
- zapoznaje się z miejscem wytwarzania prądu elektrycznego oraz różnymi rodzajami energii:
wiatr – elektrownia wiatrowa, woda – elektrownia wodna, słońce – elektrownia słoneczna,
węgiel - elektrociepłownia
- zna różnice występującą pomiędzy niebezpiecznym prądem, a prądem znajdującym się
w baterii,
- rozpoznaje i nazywa odgłosy wydawane przez urządzenia techniczne,
- formułuje swobodne wypowiedzi,
- rozpoznaje przedmioty po opisie słownym.

II. U DENTYSTY
Dziecko:
- wie, że trzeba dbać o zęby
- zna nazwę zawodu: dentysta – stomatolog
- zna nazwę i przeznaczenie przyborów służących do mycia zębów
- bierze udział w zabawach ruchowych
- rozumie, że wizyty u dentysty są ważne i potrzebne
- potrafi integrować się z grupą i współpracować z kolegami
- doskonali umiejętność cięcia nożyczkami
- doskonali umiejętność liczenia
- sprząta swoje miejsce pracy
- rozwija umiejętność spokojnego słuchania


III. POZNAJEMY EUROPĘ
Dziecko:
- zna nazwy państw europejskich,
- zna charakterystyczne miejsca, budowle wybranych państw europejskich m.in. Włoch,
Hiszpanii, Grecji, Anglii, Francji, Czech,
- potrafi przywitać się w języku włoskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim,
- potrafi wskazać Europę na mapie,
- wie, jak wygląda flaga włoska, hiszpańska, francuska, grecka, niemiecka oraz flaga Unii
Europejskiej,
- interesuje się życiem ludzi w innych krajach,
- stosuje opis słowny, jest spostrzegawcze,
- wznosi z klocków budowle, próbuje odtworzyć np. wieżę Eiffla, rzymskie Koloseum.

 


IV. PIERWSZE OZNAKI WIOSNY

Dziecko:
- zna nazwę i charakterystyczne cechy aktualnej pory roku -wiosny
- rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny
- zna nazwy i wygląd kwiatów chronionych
- układa historyjkę obrazkową i potrafi ją opowiedzieć
- zna znaczenie przysłowia „w marcu jak w garncu”
- współpracuje w zespole
- wykonuje polecenia nauczyciela
- nazywa pierwsze wiosenne kwiaty
- doskonali sprawność manualną
- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
- układa obrazek z pociętych części


V. WIELKANOCNE PRZYGOTOWANIA
Dziecko:
-jest wprowadzane w świąteczny nastrój
-poznaje zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi
-poznaje techniki zdobienia jajek
-wie jakie rzeczy umieszczamy w naszych koszyczkach
-doskonali umiejętność planowania swojej pracy
-pracuje nad dokładnym i starannym wykonanie pracy
-doskonali umiejętność dokładnego słuchania poleceń
-doskonali poczucie rytmu
- liczy elementy od strony lewej do prawej używając liczebników głównych i porządkowych,
-doskonali umiejętność poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów
w przestrzeni
- używa określeń „mniej o”, „więcej o”
- rozumie określenia dotyczące położenia elementów na kartce papieru,
- potrafi nakrywać do stołu ( rozłożyć i złożyć obrus, rozłożyć talerze oraz sztućce z
odpowiedniej strony),


Wiersze i piosenki 


"Król i jego elektryczni słudzy" D. Graj


W dzisiejszym świecie
jak król żyć mogę -
odkurzacz czyści
moją podłogę,
zmywarka myje
za mnie talerze,
pralka mi brudne
ubrania pierze,
toster mi grzanki
przypieka smacznie,
a na mój rozkaz
radio grać zacznie.

Lecz, gdy brak prądu
- przyznaję z bólem -
zaraz przestaję
być wielkim królem.


„ U DENTYSTY” BOŻENA FORMA - WIERSZ


Pan dentysta leczy zęby,
wszyscy o tym wiedzą.
A szczególnie dzieci, które
wciąż cukierki jedzą.

Kiedy nagle ząb zaboli
na fotelu siadasz.
I po chwili mocną plombę
w zębie już posiadasz.

Szczotka, pasta to są zębów
wielcy przyjaciele.
Myj dokładnie swoje zęby,
nie tylko w niedzielę.

„ZNÓW PRZYSZŁA WIOSNA” – PIOSENKA


1. Co się dzieje, świat się śmieje
wstało ciepłe słońce,
na polanie w ciemnym lesie
słychać jakiś koncert.

Wszędzie w koło jest wesoło,
Miś i wilk śpiewają
bo z daleka przybył gość
wszyscy go witają.

Ref. Znów przyszła wiosna i skacze po drzewach
rozwija kwiaty i budzi nas
to mała wiosna z ptakami dziś śpiewa
tęczą maluje świat

2. Po cichutku, po kryjomu
przyszła do nas wiosna
na paluszkach, niczym wróżka
piękna i radosna

Zaprosiła do zabawy
Dzieci małe duże
biegną wszystkie na polanę
aby śpiewać w chórze 

 

 

 

Dołączone zdjęcia:

Grupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa III