Grupa III

Nasza grupa liczy 27 dzieci. Pracują z nami nauczycielki :Ewa Maroń, Bożena Mrozowska, a pomaga im p. Danuta Kozłowska.

 

Rodziców zapraszamy na konsultacje indywidualne - prosimy o bezpośrednie umawianie się.

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan na czerwiec 2020 roku:

 

I. ZWIERZĘTA ZNANE I NIEZNANE.

Dziecko:

• poznaje charakterystyczne zachowania niektórych zwierząt,
• nadaje sens słowu: przyjaciel,
• kształtuje myślenie logiczne poprzez ustalenie cech charakterystycznych zwierząt,
• doskonali zdolność dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
• rozpoznaje i naśladuje głosy zwierząt,
• poszerza wiadomości dotyczących wybranych zwierząt egzotycznych,
• utrwala zasady bezpiecznego zachowania się podczas kontaktu z egzotycznymi zwierzętami,
• odzwierciedla w formie plastycznej wygląd zwierząt egzotycznych,
• utrwala nazwy zwierząt rzadko spotykanych w Zoo,
• poznaje wygląd i cechy charakterystyczne dinozaurów oraz ich nazw,
• wykonuje dinozaura z papierowych talerzyków,
• utrwala umiejętność liczenia w zakresie 10 i określa liczebność w zbiorach,
• utrwala nazwy instrumentów perkusyjnych.

 

 

 

 

 


II. W MORSKIEJ GŁĘBINIE


Dziecko:


• rozpoznaje i nazywa zwierzęta morskie,
• wzbogaca wiedzę o życiu podwodnym,
• rozwija spostrzegawczość wzrokową wyszukując szczegóły na obrazku
• dokonuje i uzasadnia ocenę postaw bohaterów (odróżnia dobro od zła)na podstawie bajki "O rybaku i złotej rybce",
• rozwija umiejętność sprawiedliwego oceniania prac kolegów,
• umie budować dłuższe wypowiedzi,
• rozwiązuje zagadki o tematyce morskiej,
• rozwija umiejętność określania i porównywania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów mniej, więcej, tyle samo,
• zna i śpiewa piosenkę Rozmowa z latem,
• aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach.

 

III. HURRA! NIEDŁUGO WAKACJE.

Dziecko:

• określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata
• zna zasady bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych, zachowania się w lesie w polu, na wycieczce,
• zna rośliny i zwierzęta żyjące pod wodą, zna sposoby oddychania, poruszania się tych zwierząt,
• rozpoznaje i nazywa kolory z których składa się tęcza, odzwierciedla układ kolorów tęczy,
• zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy,
• globalnie czyta podpisy do obrazków,
• porównuje liczebności zbiorów, stosuje określenia: o jeden/dwa/trzy więcej i o jeden/dwa/trzy mniej,
• odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia i doświadczenia,
• rozumie potrzeb chronienia się przed nadmiernym słońcem,
• dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie latawców,
• określa co jest na pierwszym, na drugim i trzecim planie.

 

 

WIERSZE I PIOSENKI

 

 

 

 

 

 

Włodzimierz Scisłowski
DNO MORSKIE

Dno morskie to dziwny świat,
co swych tajemnic strzeże!
Trudno z nim być za pan brat,
nikt nie zna jego ścieżek.
Dno morskie to baśni kraj,
gdzie zamki są z korali,
a roślin podwodny gaj
tysiącem barw się pali.
Dno morskie to dywan łąk,
gdzie gonią się makrele –
tam słońca przyćmiony krąg
złociste plamy ściele.
Dno morskie zza hełmu szyb
podstępnie nurka mami.
Dno morskie to niebo ryb
z rozgwiazd gwiazdozbiorami.


Aleksandra Wojtyła
DINOZAURY

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.

Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.

Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.

Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.

Krążą na ten temat różne spekulacje
i do końca nie wiadomo, kto ma racja.