Grupa IV

Nasza grupa liczy 25 dzieci. Pracują z nami nauczycielki: Katarzyna Długokęcka i Aleksandra Jerzykiewicz a pomaga im p. Danuta Kozłowska.

 

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

 

Oto plan na październik 2020:

 I.Dary jesieni
Dziecko:
• Rozróżnia i nazywa warzywa i owoce rosnące w Polsce oraz wybrane egzotyczne
• Odróżnia grzyby jadalne i niejadalne
• Doskonali wiedzę na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw
• Zna pojęcia: waga i ważenie oraz praktyczne zastosowanie wagi w życiu codziennym
• Rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji
• Rozpoznaje literę a, A , wyszukuje ją w wyrazach
• Próbuje odczytywać wyrazy metodą globalną i sylabową
• Rozpoznaje 3-elementowe rytmy, i kontynuuje je
• Określa głoskę na początku podanego słowa, liczy sylaby i głoski oraz wyrazy w zdaniu.


II.Dbamy o zdrowie
Dziecko:
• Wie, jakie są zasady zdrowego żywienia, różnicuje produkty zdrowe i niezdrowe
• Skupia uwagę i utrzymuje ją na ściśle określonych zadaniach
• Zna pojęcie ,,zdrowy styl życia”
• Przelicza obiekty w otoczeniu, zna liczbę i cyfrę 2 oraz pojęcie: para
• Doskonali umiejętność wypowiadania się na podany temat
• Zgodnie i czynnie uczestniczy w zabawach grupowych, integrujących grupę.


III.Jesienią w parku i w lesie
Dziecko:
• Obserwuje zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie i dzieli się spostrzeżeniami z innymi
• Doskonali umiejętności skupiania uwagi na tekście wiersza/opowiadania i wypowiada się na temat jego treści
• Rozpoznaje literę i, I; wyróżnia ją w wyrazach
• Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki drzew liściastych i iglastych , przyporządkowuje charakterystyczne dla nich w wyglądzie liście, owoce, igły
• Dostrzega piękno jesiennego krajobrazu, odtwarza go w formie plastycznej, muzycznej
• Nazywa poznane emocje i wie jak można sobie z nimi radzić m.in. stosując ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe; ćwiczy uważność słuchową.


IV.Zabawy na jesienne wieczory

Dziecko:
• Odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości
• Rozpoznaje literę e, E i odnajduje ją wśród dotychczas poznanych liter
• Potrafi wyrażać swoje emocje za pomocą muzyki, plastyki, ruchu
• Odgrywa scenki sytuacyjne samodzielnie i w parach
• Rozpoznaje niektóre modele monet i banknotów
• Orientuje się, jakie zawody związane są z filmem i teatrem: aktor, reżyser, scenograf
• Układa model wyrazu, przelicza litery i sylaby w podanych wyrazach o prostej budowie fonetycznej
• Doskonali małą motorykę, poprzez stosowanie różnych technik plastycznych oraz udział
w zabawach i ćwiczeniach sprzyjających rozwojowi ręki w tym dłoni i nadgarstka jako przygotowanie do nauki kreślenia liter i wzorów literopodobnych

 

PIOSENKI I WIERSZYKI


,,Najłatwiejsze ciasto w świecie”-piosenka


1. Żeby w domu było miło tak, tak , tak,
Żeby coś dobrego było tak, tak, tak,
By pachniało wakacjami tak, tak, tak,
Zrobię ciasto ze śliwkami tak, tak, tak
Ref: Szklankę mąki, cukru szklankę,
Zaraz wsypię do miseczki,
Potem proszku do pieczenia,
Dodam jeszcze dwie łyżeczki,
I dwa jajka i na koniec
Pół stopionej margaryny
I zamieszam tylko tyle,
By się rzeczy połączyły


Jesienny pociąg D. Gellner-wiersz


1.Stoi pociąg na peronie-
żółte liście ma w wagonie
i kasztany i żołędzie –
dokąd z nimi jechać będzie?
2.Rusza pociąg
sapiąc głośno.
Już w przedziałach
grzyby rosną,
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie bukiet jarzyn.
3.Pędzi pociąg,
lasem, polem
Pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.
4.O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
i potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dołączone zdjęcia:

Grupa IVGrupa IVGrupa IV