Grupa IV

Nasza grupa liczy 25 dzieci. Pracują z nami nauczycielki: Katarzyna Długokęcka i Aleksandra Jerzykiewicz a pomaga im p. Danuta Kozłowska.

 

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

 

Oto plan na luty 2021:

 

I. Zegary, zegarki
Dziecko:
-Słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat
-Zna zastosowanie zegara
-Zna literę z, Z drukowaną i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
-Układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać (6-latki)
-Opisuje wygląd różnych zegarów
-Stosuje określenia czasu: rano, po południu, wieczór, dzisiaj, wczoraj, jutro
-Nazywa dni tygodnia
-Wypowiada poszczególne głoski w wyrazach (6-latki)

II. Wynalazki
Dziecko:
- rozwija zainteresowania wynalazkami technologicznymi,
- poszerza wiedzę na temat sposobu działania radia, telewizora, telefonu, komputera
i Internetu,
- wie, że z Internetu może korzystać pod opieką dorosłych,
-zna literę p, P drukowaną i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
- rozwija słuch fonemowy przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia,
- doskonali umiejętność czytania metodą sylabową,
- sprawnie ustala równoliczność i wie kto ma więcej, kto mniej,
- rozwija odporność emocjonalną podczas tworzenia i rozgrywania gier,

III. Baśnie, bajki, legendy
Dziecko:
-Doskonali umiejętność słuchania tekstu i wyciągania wniosków (morał w bajkach)
-Odróżnia świat realny od fikcyjnego na podstawie baśni
-Rozpoznaje figury geometryczne
-Zna literę b, B drukowaną i rozpoznaje ją wśród innych liter
-Zna wybrane legendy polskie
-Potrafi ocenić zachowanie bohaterów
-Doskonali pamięć słuchową oraz rozwija spostrzegawczość wzrokową

IV. W dawnych czasach
Dziecko:
- wie na czym polega praca archeologa i paleontologa,
-zna literę n, N drukowaną i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
- rozwija kompetencje samodzielnego uczenia się z różnych źródeł,
- poszerza wiedzę o zasobach kryjących się pod ziemią: węgiel, bursztyn, sól,
- eksperymentuje, obserwuje i uczy się wyciągać wnioski,
- odczytuje zdania wyrazowo-obrazkowe,
- doskonali umiejętność ustalania równoliczności,
- wie, że trzeba liczyć uważnie i sprawdzać wynik,
- rozwija wyobraźnię i sprawność manualną poprzez tworzenie
pisma obrazkowego,
- uczestniczy w zabawach rozwijających pamięć muzyczną,
- nabiera lepszej intuicji w ocenie własnych możliwości ruchowych.
 

 

 


 


 

 

 

 

 


Dołączone zdjęcia:

Grupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IV