Grupa V

 Grupa V to dzieci w wieku 6 lat.

W naszej grupie pracują  dwie panie nauczycielki: Katarzyna Długokęcka i Anna Słomnicka-Matyjaszczyk.
Dziećmi opiekuje się również pani Elżbieta Ociepa.

 

Oto plan na czerwiec 2020:

 (ostatni tydzień)

                                                                                                                                                                                                            - 

,,Co ty na to?-mamy lato”


Dziecko:


• Czyta wyrazy powiązane z obrazkiem,
• Słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat formułując dłuższe wypowiedzi,
• Rozróżnia krajobraz nadmorski, górski, nizinny,
• Uczestniczy chętnie w rozmowach, zadaje pytania,
• Zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw,
• Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty,
• Wnioskuje na temat zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z aktualną porą roku,
• Projektuje na całej płaszczyźnie kartki prace wg wzoru,
• Potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu,
• Zna numer telefonu alarmowego 112.