Grupa V

 Grupa V to dzieci w wieku 6 lat.

W naszej grupie pracują  dwie panie nauczycielki: Bożena Mrozowska i Ewa Maroń.
Dziećmi opiekuje się również pani Krystyna Siedlecka.

 

Oto plan na luty 2021:

 

I. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE.

Dziecko:
 wie, jakie dyscypliny sportu wchodzą w skład zimowej olimpiady,
 wypowiada się na temat zabaw i sportów zimowych w oparciu o własne doświadczenia oraz ilustrację. Zna symbolikę flagi olimpijskiej,
 poznaje terminy „sporty indywidualne”, „sporty zespołowe”,
 zachowuje bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu i lodzie,
 przelicza elementy zbiorów oraz porównuje i porządkuje zbiory ze względu na malejącą i rosnącą liczbę elementów,
 formułuje pojęcie przeciwne do danego, np. mały – duży, długi – krótki,
 zwraca uwagę na odpowiednie dobranie odzieży oraz utrzymywanie właściwej temperatury ciała,
 wykonuje pracę o tematyce zimowej planując całą powierzchnię.


II. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY.

Dziecko:
 uważnie słucha opowiadania i wypowiada się całymi zdaniami,
 rozwija ciekawość czytelniczą,
 wzbogaca słownik o nowe wyrazy,
 rozwija spostrzegawczość i wyobraźnię twórczą,
 umiejętnie wyraża uczucia i emocje,
 tworzy atmosferę przyjaźni i życzliwości,
 rozwija sprawność ruchową,
 doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,
 przelicza sylaby i głoski w słowie balon,
 rozwija umiejętności parateatralne,
 układa historyjkę obrazkową, używa określeń, co było najpierw, potem,
 rozwija wyobraźnię, doskonali umiejętność współpracy.

 

III. W DAWNYCH CZASACH.

Dziecko:
 zna obraz graficzny głoski m; orientuje się jakie przedmioty rozpoczynają się tą głoską,
 liczy w zakresie 1 - 6; zna obraz graficzny liczby 6,
 poszerza wiedzę przyrodniczą dotyczącej kultury człowieka,
 aktywnie uczestniczy w zabawach słuchowych, ruchowych, orientacyjno - porządkowych,
 wypowiada się na określony temat i z uwagą słucha innych,
 wie czym zajmuje się archeolog,
 wie kto to jest Jaskiniowiec,
 orientuje się skąd pochodzi węgiel i zna jego zastosowanie,
 z uwagą słucha wierszy, wyciąga wnioski i analizuje tekst,
 rozwija sprawność grafomotoryczną i małą motorykę , ćwiczy sprawność mięśni nadgarstka, dłoni i palców.

IV. WYNALAZKI.

Dziecko:

 wie, co to jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
 wie, kto to jest wynalazca i co to są wynalazki,
 wypowiada się na temat własnych wyobrażeń i oczekiwań dotyczących przyszłości,
 wyraża swoje wyobrażeni dotyczące przyszłości w pracy plastycznej,
 wypowiada się na temat wykonanej przez siebie pracy,
 wie jak wygląda obraz graficzny głoski p, litery P,p,
 doskonali umiejętność syntezy sylabowej i głoskowej w wyrazie P, pralka.

 

 

PIOSENKI I WIERSZYKI


Dziewięć bałwanków
Ten pierwszy bałwanek ma brzuszek pękaty.
I pasek szeroki, co dostał od taty.
Ten drugi bałwanek garnek ma na głowie.
Czy mu w nim nie ciężko?
Kto na to odpowie.

Ten trzeci bałwanek też bielutki cały.
W ręku gałąź trzyma, co mu dzieci dały.
A czwarty bałwanek w dużym kapeluszu.
Chyba nic nie słyszy, no bo nie ma uszu.

A piąty bałwanek dużą miotłę trzyma.
I chce, żeby długo była mroźna zima.
A szósty bałwanek, zupełnie malutki.
Szepce cichuteńko: „Chcę mieć własne butki”.

A siódmy bałwanek, jakby większy nieco.
Woła: „Patrzcie w górę, płatki śniegu lecą”.
A ósmy bałwanek ma kilka wąsików,
kapelusz na głowie i osiem guzików.

Bałwanek dziewiąty to wielka chudzina.
Ale głośno krzyczy:
„Niech mróz długo trzyma!”


Krakowiaczek-przedszkolaczek
Hejże przedszkolaki
Tańczmy krakowiaka,
Będzie to zabawa
Oj, nie byle jaka.
Czapka rogatywka,
Przy niej pióro pawie,
Niechaj wszyscy tańczą
Na naszej zabawie.

Smok Wawelski tańczy
Z odważnym szewczykiem,
Król Krak ze strażakiem
Oraz Lajkonikiem.
Piękna to zabawa,
Oj, nie byle jaka.
Kiedy przedszkolaki
Tańczą krakowiaka.
 

Dołączone zdjęcia:

Grupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa VGrupa V