O nas

Dyrektor Przedszkola nr 400 p. Agnieszka Orłowska przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-16:00.

 

Misja Przedszkola: 

 1. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 2. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 3. Rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.


Nasze przedszkole istnieje od 1986 roku. Jest placówką 5-oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Nasze atuty:

 • Położenie przedszkola (bliskość Lasu Kabackiego, Parku Natolińskiego i Alei Kasztanowej)
  • Promowanie twórczych metod pracy stymulujących rozwój dziecka:
  • „Edukacja przez ruch” metoda Doroty Dziamskiej
  • „Dziecięca matematyka” prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej (wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka)
  • „Ruch Rozwijający” Weroniki Sherborne
  • Gimnastyka Twórcza R.Labana, C.Orffa
  • Pedagogika zabawy KLANZA
  • Drama, pantomima
  • Metoda projektów
  • Elementy metody Marii Montessori
  • Globalne czytanie metodą dr Ireny Majchrzak
 • Przedszkole zatrudnia kreatywnych i doskonale wykształconych nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Nauczyciele naszego przedszkola:
  • Wspierają wszechstronny rozwój i aktywność twórczą dzieci
  • Uwzględniają indywidualne możliwości, potrzeby i zainteresowania każdego dziecka
  • Przestrzegają praw każdego wychowanka
  • Tworzą klimat wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa
  • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym
  • Wspomagają dzieci w przekroczeniu progu przedszkola
  • Zapewniają wysoki poziom przygotowania naszych wychowanków do szkoły
  • Dają dzieciom szansę odkrywania, doświadczania i eksperymentowania
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  • Nasza kadra pedagogiczna to: 5 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych i 4 kontraktowych .
 • Piękny, zadbany ogród wraz z :
  • Ogrodem francuskim
  • Ogrodem „Cztery Pory Roku – czas relaksu”
  • Ogrodem "Ocalić od zapomnienia"
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym
 • Estetycznie i funkcjonalnie urządzone sale do zabaw
 • Wyposażenie przedszkola w ciekawe pomoce do różnorodnych zabaw
 • Organizowanie imprez integrujących społeczność przedszkolną

Dołączone zdjęcia:

O nasO nasO nas