Zawieszenie zajęć 13 VII 2020

Dodano 09 lipca 2020 przez Anna Matyjaszczyk.

 

Szanowni Państwo,

 
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) dyrektor Przedszkola nr 400 informuje o zawieszeniu zajęć w dniu 13 lipca 2020 (poniedziałek).

Decyzja została podjęta z uwagi na konieczność przygotowania placówki do dalszego bezpiecznego funkcjonowania, w związku z tym, iż w dniu 12 lipca 2020 r. w przedszkolu będzie zorganizowany lokal wyborczy.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicom przysługuje możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 poz.870). O zasiłek rodzic może się ubiegać jeśli przedszkole zostało zamknięte, a rodzic został poinformowany o tym fakcie w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem.

  Powrót